Το φροντιστήριο ιδρύθηκε το 2004 από τον Μαρίνη Παναγιώτη, απόφοιτο του Μαθηματικού Πανεπιστημίου Πατρών με κατεύθυνση Επιχειρησιακής έρευνας και στατιστικής.

Εδώ και 14 έτη βελτιώνουμε συνεχώς τις διδακτικές υπηρεσίες προς τους μαθητές μας και με κατευθυντηρίο άξονα, την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και τη σωστή διδασκαλία λειτουργούμε με ομοιογενή τμήματα 2-4 ατόμων, ώστε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Η υψηλή ποιότητα του διδακτικού μας έργου είναι κάτι που μπορεί κανείς να επαληθεύσει όχι μόνο από τις επιτυχίες μας αλλά και από την γνώμη των γονέων και των μαθητών που μας εμπιστεύθηκαν.

Ευχαριστούμε όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια μας επιστεύεστε.